Den Norske Veterinærforening
 
 

Den Norske Veterinærforening
  22994600

130 Oslo
Raser for klubben:
Åpen for alle raser