Oppdrettere
 Oppdrettere som begynner med 'Æ'

 
 Sist oppdaterte oppdrettere
1. Hunter hawk
2. Kennel Poecilia
3. Kjennekroken jack russell terrier
4. Stjärnlidens kennel
5. Jackstars
6. Kennel Sivesindhøgda
7. Kiara Almighty
8. Kennel OnlyJacks
9. Kennel Silver Jacks
10. Kennel Beau Ideal