Manimal AS
 

Manimal AS
  917 57 373
Landøyveien 102
1394 Nesbru


http://www.manimal.no

gry@manimal.no

Navnet Manimal kommer av en sammensetning av ordet «man» for menneske, og «animal» for dyr = Manimal.Navnet forteller at Manimal jobber med realsjoner mellom dyr og mennesker.

Manimal ønsker å være et kompetansesenter for hundeetologi og relasjoner mellom hund og mennesker.

Innenfor denne området har vi fokus på:

Dyrevelferd

  • Atferdsproblemer
  • Hvordan mennesker påvirker dyrs velferd og atferd
  • Hvordan dyr påvirker menneskers atferd, velferd og helse

Vi jobber med domestiserte arter, primært med sports og familiedyr, og primært med hund.
Manimal har siden starten i 1999 holdt atferdskonsultasjoner for dyreeiere, fungert som rådgiver for dyreeiere, undervist og forelest, vært sakkyndig i saker relatert til dyrevelferdsloven og hundeloven, vært aktiv i samfunnsdebatten og skrevet artikler, deltatt i media og skrevet bok.
Manimal ønsker å tilby dyreeiere, næringsdrivende og organisasjoner et faglig tilbud basert på kunnskap og forståelse for dyrs atferd og velferd.