FCI Rasegrupper - Seksjon: Bandhunder (linehunder) - Seksjon 2

Hannoveransk Viltsporhund


Alpinsk Dachsbracke


Hannoveransk Viltsporhund


Hannoveransk Viltsporhund


Hannoveransk Viltsporhund


Bayersk Viltsporhund

 
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Drivende løshunder (støvere)
Seksjon 2: Bandhunder (linehunder)
Seksjon 3: Beslektede raser
Andre raser i Bandhunder (linehunder)-seksjonen
Alpinsk Dachsbracke
Bayersk Viltsporhund
Hannoveransk Viltsporhund