DogLex
 
DogLex
Søk etter det som interesserer deg.


Stallhunder
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Stallerhunder var en type brukshunder som ble mye benyttet i Europa før andre verdenskrig. Stallhunder var gjerne mellomstore hunderaser, som pinschere og schnauzere. Stallhundens primæroppgave var å vokte eiendommen, sekundært å drepe skadedyr som mus og rotter. Betegnelsen stallhund fikk den fordi disse hundene ofte overnattet i stallen sammen med hestene. Stallhunder var også ofte å se løpende langs med vogna (hest og vogn) når bonden skulle på markedet med sine produkter. I noen grad ble også stallhunder benyttet som trekkhunder, men dette gjaldt som regel større hunderraser. Slike hunder ble også kalt vognhunder. Vel framme på markedet voktet stallhunden gjerne salgsboden om bonden måtte et ærend. Stallhunder har derfor den dag i dag ofte gode egenskaper som vakthunder. I noen grad ble stallhunden også benyttet som jakthund og familiehund. Med unntak av de store rasene dobermann, riesenschnauzer og russisk sort terrier var stallhunder tradisjonelt pinschere og schnauzere i det kontinentale Europa, mens de i Storbritannia og Irland helst var av typen terrier.