DogLex
 
DogLex
Søk etter det som interesserer deg.


Støvere
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Støvere (av tysk stöbern, som betyr å jage opp eller fyke etter), er en gruppe med drivende jakthunder som jager vilt gjennom sporing og skjelling (såkalt los) under jakten. I Norge kaller man gjerne støvere for harehunder, men dette er i beste fall en meget snever beskrivelse av denne gruppen. Bruksegenskaper Typen er særlig egnet som jakthund på hare, rødrev og rådyr. Spesielt langbente støvere ble også populære til såkalt parforsejakt, eksempelvis foxhound, men støverne kan også med fordel benyttes til jakt på annet vilt. Noen støvere benyttes også som treskjellere, så det er kanskje mer riktig å karakterisere denne gruppen som småvilthunder. Støverne utmerker seg gjennom sin meget gode luktesans og store vilje til å spore. De er ypperlig brukshunder som har særlig store forutsetninger for å spore opp alt fra skadd vilt og mennesker som har gått seg bort, til ulovlig importerte matvarer og narkotika m.m. Som gruppe er de middels hurtige, men det finnes både hurtige og mindre hurtige raser. På generelt grunnlag kan man imidlertid hevde at støvere flest ikke er hurtige nok til selv å fange et bytte, men de er dyktige drivere. Støvernes opprinnelse Hvordan støveren oppsto vet man ikke, men mange mener at den har aner som går til både molossere og podencoer. Som type kan man derfor tenke seg at den er svært gammel. Gruppens stamfar må kunne sies å være den berømte Sankt Hubertshunden, som i Norden er bedre kjent under navnet blodhund. Denne hunden, som skal stamme fra 900-tallet, sies å ha oppstått i Ardennesdistriktet i Belgia, der munken Hubertus drev med oppdrett av store jakthunder av støvertype. Disse opprinnelige støverne, som skal ha vært ensfarget sorte og sorte og brune, skal ha eksistert i området siden 600-tallet. Hubertus ble senere den første biskop av Liége og utnevnt til helgen etter sin død. Siden ble disse hundene spredd utover Europa, der de med årene ble krysset med andre hunder for å få fram typer som passet de mange ulike behov folk hadde for jakthunder. Uten at det kan dokumenteres, er det grunn til å anta at det fantes støvere i Norden alt på 1400-tallet, men akkurat når de første hundene av denne typen kom hit vet man ikke. På den tiden var imidlertid slike utpregede jakthunder forbeholdt rikfolk og adel, som både hadde tid og økonomisk anledning til å drive med jakt. Støverne har trolig kommet via Danmark og Sverige til Norge og Finland, men noen nasjonale hunderaser kan man ikke snakke om før på 1800-tallet. Støverraser Det finnes mange støverraser, også flere nordiske. * amerikansk foxhound * alpinsk dachsbracke * ariégois * artoishund * balkanstøver * basset artesien normand * basset bleu de gascogne * basset d'artois * basset fauve de bretagne * basset hound * beagle * beagle harrier * bernerstøver * billy * black and tan coonhound * blodhund * bosnisk strihåret støver * brandlbracke * briquet griffon vendén * drever * dunker * erdelyi kopo * estlandsstøver * finsk støver * foxhound * fransk støver o fransk hvit og gul støver o fransk hvit og sort støver o fransk trefarget støver * gascon saintongeois (stor og liten) * gotlandsstøver * grand basset griffon vendeen * grand bleu de gascogne * grand griffon vendén * gresk støver * griffon fauve de bretagne * griffon nivernais * haldenstøver * hamiltonstøver * harrier * hygenhund * istarski støver o istarski korthåret støver o istarski strihåret støver * italiensk støver o italiensk korthåret støver o italiensk strihåret støver * jugoslavisk trefarget støver * jurastøver * liten anglo-fransk støver * liten bernerstøver * liten jurastøver * liten luzernerstøver * liten schweizerstøver * luzernerstøver * otterhound * petit basset griffon vendeen * petit bleu de gascogne * petit griffon bleu de gascogne * poitevin * polsk støver * porcelaine * posavina støver * russisk støver o russisk flekket støver o russisk støver * schillerstøver * schweizerstøver * slovakisk støver * slovensk bergstøver * smålandsstøver * spansk støver * steiersk ruhåret bracke * stor anglo-fransk støver o stor anglo-fransk hvit/gul støver o stor anglo-fransk hvit/sort støver o stor anglo-fransk trefarget støver * tiroler bracke * tysk bracke * westfalsk dachsbracke