DogLex
 
DogLex
Søk etter det som interesserer deg.


Vannhunder
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Vannhunder er en gruppe apporterende fuglehunder det kan være vanskelig å si noe sikkert om opphavet til, fordi de også regnes som støtende fuglehunder. Det er derfor en viss uenighet om de såkalte vannhundene skal benevnes som en egen gruppe eller inkluderes sammen med de vannapporterende spanielrasene. Alle vannhunder har i større eller mindre grad voksende krøllet pels, noe spaniels ikke har. Man er også rimelig enige om at vannhunder utgjør en betydelig del av spanielens opphav, så flere av rasene må være svært gamle. I likhet med retrievere og spaniels så er også vannhundene svært glade i vann. Barbet regnes som en av de aller eldste vannhundrasene, og det finnes indikasjoner som kan tyde på at denne hunden må ha kommet til Europa fra det nordlige Afrika, men dette lar seg vanskelig bevise. En annen hund som hørte hjemme i denne gruppen tidligere er storpuddel, men den er flyttet til gruppen av selskapshunder og betraktes nå mer som ren familiehund. Det finnes imidlertid fortsatt gode jaktlinjer av storpuddel. Flere vannhundraser blir også gode trøffelhunder, ettersøkshunder, narkotikahunder eller lignende, fordi disse hundene har en høyt utviklet luktesans og en ofte hendig størrelse. Lagotto romagnolo var opprinnelig kjent som italiensk vannhund, men den har siden midten av 1800-tallet blitt «omskolert» som trøffelhund. Den er nå mer kjent som italiensk trøffelhund, og den regnes i dag som den eneste brukshunden med dette formålet som en primæroppgave. Jaktinstiktet er nå nærmest fraværende blitt. Vannhundene inngår i FCIs gruppe 8 under seksjon 3. Vannhundraser * Amerikansk vannspaniel * Barbet (også kalt fransk vannhund, barbillot og caniche) * Irsk vannspaniel * Lagotto romagnolo (også kalt italiensk vannhund og italiensk trøffelhund) * Portugisisk vannhund * Spansk vannhund * Wetterhoun (også kalt frisisk vannhund, nederlandsk spaniel og oterhund)