DogLex
 
DogLex
Søk etter det som interesserer deg.


Hetsjakt

Hetsjakt er en jaktform der såkalte hetsende hunder renner etter byttet/viltet for å nedlegge det selv, men slik jakt er ikke lenger tillatt i Norge og mange andre industrialiserte land.

De mest typiske jakthundene for hetsjakt er mynder, fordi disse er svært hurtige og gjerne har et bedre utviklet syn enn andre hunderaser, men også hurtige støvere og terriere blir benyttet i noen grad.

Tradisjonell hetsjakt

Tradisjonell hetsjakt foregår ved at jegeren fører hunden(e) sin(e) fram til de(n) oppnår synskontakt med viltet før de(n) slippes. Hunden(e) sprinter etter (hetser) viltet til det enten styrter av utmattelse eller blir tatt igjen, for så å nedlegge det. Dersom det er flere enn en hund som jakter samarbeider disse gjennom å posisjonere seg på en slik måte at en eller flere kan angripe og nedlegge byttet.

Vanligvis skal ikke hundene drepe viltet, men kun holde det fast til jegeren ankommer og kan avlive det. Her er det både rasevise og stedvise forskjeller. Eksempelvis er det gjerne viktigere ikke å drepe byttet i varme strøk enn kalde, fordi skrotten (kjøttet) lett skades i varmen. Pariahhunder dreper gjerne byttet selv, fordi de stort sett jakter for egen føde.

Parforsejakt

Parforsejakt er en annen type hetsjakt, en jaktform der et jaktlag av jegere jakter på rødrev fra hesteryggen og bruker et kobbel av hunder, tradisjonelt av hunderasen foxhound eller en annen hurtig støvertype som jager i flokk, til å søke opp og hetse etter reven til dyret blir utmattet og styrter. Som regel blir reven drept ved at hundene river den i filler.

Parforsejakt var spesielt utbredt blant kongelige, adel og rikfolk i Europa. Denne formen for revejakt, som av mange regnes som en bestialsk måte å jakte på (en blodsport uten verdi), har lenge vært forbudt i store deler av den industrialiserte verden, men på de britiske øyer har det vært vanskelig å få en slutt på den. Den 18. november 2004 ble imidlertid parforsejakt forbudt ved lov i England og Wales, med virkning fra februar 2005.

Forbudt i Norden

Ingen former for hetsjakt er lenger tillatt i Norden, der denne jaktformen regnes som en blodsport. Også i de fleste andre industriland er hetsjakt nå forbudt, selv om det fortsatt drives en del ulovlig hetsjakt i land som Storbritannia, Irland, Portugal, Spania og Italia. I mange østeuropeiske land og i land utenfor Europa, drives det fortsatt utstrakt hetsjakt på vilt, for det meste som matauk.

Du kan lese mer om hetsende hunder her.