Amerikansk Bulldog Klubb Norge
 

 

Amerikansk Bulldog Klubb Norge
 

Høyåsvegen 1
3919 Porsgrunn


http://www.amerikanskbulldog.no/

styreleder@amerikanskbulldog.no


Raser for klubben:
Amerikansk bulldog

Amerikansk Bulldog Klubb Norge (ABKN) ble stiftet i 2004. Klubbens hovedfokus og mål er å bevare hunderasen og dens egenskaper, samt bidra til å skape et aktivt og organisert miljø rundt den i Norge.
Amerikansk Bulldog Klubb Norge

Amerikansk Bulldog Klubb Norge har to overordnede fokusområder: rasen og medlemmene. Klubben ønsker å bevare rasen i dens funksjonelle, arbeidende og historisk korrekte form, og dette søkes oppnådd ved å fokusere på egenskaper, helse og et funksjonelt eksteriør i henhold til rasestandarden. Vi ser behovet for en bærekraftig og sunn avlsbase i landet, og har derfor satt nokså omfattende avlskriterier for rasen. Klubben bistår med informasjon til medlemmer og interesserte av rasen, og gir veiledning vedrørende avl og valpekjøp.

Klubben vil gjøre sitt ytterste for å legge til rette for et givende, lærerikt og aktivt hundehold for våre medlemmer. Det vil arrangeres uformelle samlinger og fellestreninger etter ønske og anledning, og mer formelle aktiviteter som utstillinger, konkurranser, kurs og annet i samarbeid med NHL med fler. Det oppfordres til kommunikasjon på alle nivåer, og klubbens nettsider er utviklet med dette for øyet.

ABKN er underlagt Norges Hunder Landsforbund (NHL), norges nest største hundeorganisasjon og følger deres regler for avdelinger og laug. Medlemmer av ABKN vil gjennom NHL ha hundefaglig støtte og ha tilgang til treninger hos alle NHLs avdelinger og klubber i Norge. Vi kan da også gi våre medlemmer rabatt på blant annet: registrering av valpekull, og alle arrangementer som f. eks lydighetskonkurranser, brukskonkurranser og utstilling.