NMHK -Russisk tsvetnaya bolonka Norge
 

 

NMHK -Russisk tsvetnaya bolonka Norge
  92647927

v/ Irene Galåen
Villaveien 51
4816 Kolbjørnsvik


http/www:rtbklubb.no

bolonka@nmhk.net


Raser for klubben:
Russisk Tsvetnaya Bolonka

Klubbens viktigste formål er å legge til rette for å avle fram en bærekraftig RTB- rase i Norge. Rasen skal baseres på den russiske rasestandarden.

Ved etablering av RTB klubben i mai 2012, var det et mål å få rasen anerkjent i Norge. Dette målet er mer enn nådd: - Rasen RTB ble av Nordisk Kennelunion, og følgelig også NKK, anerkjent fra 1. januar 2013.

Du kan nå sende inn din RTB-hunds stamtavle for registrering i NKK. Nærmere informasjon gitt av NKK inner du her. 

Klubbens hovedoppgaver:

  • Arbeide med å få en fullverdig oversikt over Russisk Tsvetnaya bolonka-stammen i Norge
  • Holde kurs og gi veiledning for eiere som vil avle Russisk Tsvetnaya Bolonka i Norge
  • Samarbeide med andre internasjonale FCI godkjente Russisk Tsvetnaya Bolonka klubber, for å nå målet om bærekraftig norsk stamme