Norsk Leonberger Klubb
 

 

Norsk Leonberger Klubb
  38180190 / 38 18 01 90

c/o Gunilla Tjärnström
Fjeldsgård
4646 Finsland


http://www.leonberger.no

styret@leonberger.no


Raser for klubben:
Leonberger

Norsk Leonberger Klubb Avdeling Bergen M/Omegn
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Finnmark
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Hedmark/Oppland
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Midt-Norge
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Møre Og Romsdal
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Nordland/Troms
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Sør-Norge
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Telemark
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Østfold
Norsk Leonberger Klubb Avdeling Østlandet