Norsk Engelsksetter Klubb
 

 

Norsk Engelsksetter Klubb
  988 96 987

Nils Hansens vei 20
0667 Oslo


http://www.nesk.no/

nesk@nkk.no


Raser for klubben:
Engelsk Setter
Norsk Engelsksetterklubb er en spesialklubb for engelsksetteren. Vi har det kynologiske ansvaret for rasen.

Klubben driver et stort og vidtfavnende arbeid, hvor målet er å arbeide for å fremme utviklingen av rasen som jakthund med god helse og et funksjonelt eksteriør.

Engelsksetteren er en av landets mest populære raser og det finnes ca. 9000 i Norge. Ditt medlemskap er viktig for den fortsatt gode utviklingen av rasen.