Norsk Sau- Og Geitalslag
 
 

Norsk Sau- Og Geitalslag
  23084770

201 Oslo
Raser for klubben:
Åpen for alle raser

Dette er hovedoppføringen
Liste over underavdelinger:
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Aust-Agder
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Finnmark
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Hordaland
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Møre Og Romsdal
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Nordland
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Nord-Trøndelag Gjeterhundlag
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Rogaland
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Sogn Og Fjordane
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Sør-Trøndelag
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Troms
Norsk Sau- Og Geitalslag Avdeling Vest-Agder Gjeterhundnemd