Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
 

 

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
Avdeling: Finnmark
  78464879

9722 Skoganvarre
Raser for klubben:
Åpen for alle raser

Dette er en underklubb. Klikk her for å gå til hovedklubben.