Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
 

 

Norsk Schnauzer Bouvier Klubb
Avdeling: Trøndelag
 

7430 Trondheim
Raser for klubben:
Åpen for alle raser

Dette er en underklubb. Klikk her for å gå til hovedklubben.