Liinika stamm
Linda Bjørnes


Besøk hjemmesiden 
Send en melding til Liinika stamm
Liinika stamm driver oppdrett av:
Dvergpinscher
Dobermann
Her finner du
Liinika stamm: