Kennel Ansochristo
Tone Grasdal/Christian Kristensen

Røysevn. 170
3530 Røyse


2169 6529
9964 5956
Besøk hjemmesiden 
Kennel Ansochristo driver oppdrett av:
Dobermann
Her finner du
Kennel Ansochristo: