Kennel BLUE FEELINGS
Anne-Li Högström, Hans-Åke Åstedt

Travgatan 37
731 52 KÖPING


+46-21-822 52
070-783 73 04/ 070-487 28 18
Besøk hjemmesiden 
Kennel BLUE FEELINGS driver oppdrett av:
Bedlington Terrier
Her finner du
Kennel BLUE FEELINGS: