Adelrose borzoi
Hanne Klüver og Roger Kristian Kristiansen

Gålåsvn. 113
2320 Furnes


977 59 141/950 65 109
Adelrose borzoi driver oppdrett av:
Borzoi
Her finner du
Adelrose borzoi: