FCI Rasegrupper - Seksjon: Dvergdachshund - Seksjon 2

Dvergdachshund


Dvergdachshund


Dvergdachshund


Dvergdachshund


Dvergdachshund


Dvergdachshund

  Den mellomste varianten
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Dachshund
Seksjon 2: Dvergdachshund
Seksjon 3: Kanindachshund
Andre raser i Dvergdachshund-seksjonen
Dvergdachshund