FCI Rasegrupper - Seksjon: Kanindachshund - Seksjon 3

Kanindachshund


Kanindachshund


Kanindachshund


Kanindachshund


Kanindachshund


Kanindachshund

  Den minste varianten
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Dachshund
Seksjon 2: Dvergdachshund
Seksjon 3: Kanindachshund
Andre raser i Kanindachshund-seksjonen
Kanindachshund