FCI Rasegrupper - Seksjon: Nordiske sledehundraser - Seksjon 1

Alaskan Malamute


Alaskan Malamute


Siberian Husky


Alaskan Malamute


Siberian Husky


Alaskan Malamute

  Dette er hunder vi gjerne forbinder med sledekjøring i polare strøk. Vi kaller gjerne også disse rasene for både polarhunder, sledehunder og trekkhunder. De er gjerne storvokste, kraftige og kompakte, og de har en ualminnelig tykk og motstandsdyktig pels som setter de i stand til å tåle sterk kulde og dårlig vær i større grad enn noen andre hunderaser, men dårligere varme. Dette er seige hunder med stor utholdenhet og arbeidskapasitet, og de skjeller sjelden.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Nordiske sledehundraser
Seksjon 2: Nordiske jakthundraser
Seksjon 3: Nordiske gårds- og gjeterhundraser
Seksjon 4: Europeiske spisshundraser
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
Seksjon 6: Primitive raser
Seksjon 7: Primitive jakthundraser
Seksjon 8: Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen
Andre raser i Nordiske sledehundraser-seksjonen
Alaskan Malamute
Grønlandshund
Samojedhund
Siberian Husky