FCI Rasegrupper - Seksjon: Europeiske spisshundraser - Seksjon 4

Keeshond


Kleinspitz


Pomeranian


Pomeranian


Grosspitz


Pomeranian

  Mange mener at hundene i denne seksjonen nedstammer fra spisshunder som levde i steinalderen og neolittiske spisshunder som en gang levde i nær tilknytning til sjøen. En fellesbetegnelse for dem er ofte spets. Trolig har de opprinnelig fungert som gårdshunder.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Nordiske sledehundraser
Seksjon 2: Nordiske jakthundraser
Seksjon 3: Nordiske gårds- og gjeterhundraser
Seksjon 4: Europeiske spisshundraser
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
Seksjon 6: Primitive raser
Seksjon 7: Primitive jakthundraser
Seksjon 8: Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen
Andre raser i Europeiske spisshundraser-seksjonen
Grosspitz
Japansk Spisshund
Keeshond
Kleinspitz
Mittelspitz
Pomeranian
Tysk Spitz
Volpino Italiano