FCI Rasegrupper - Seksjon: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser - Seksjon 5

Hokkaido


Shiba


Eurasier


Akita


Shiba


Shikoku

  Disse hundene varierer i størrelse fra 6 til over 50 kg. Fellesnevneren er at alle regnes for å ha oppstått i Asia. Mange av dem har polare trekk og noen må regnes som svært primitive, mens andre har mer til felles med de europeiske spisshundene. Også pelsen varierer.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Nordiske sledehundraser
Seksjon 2: Nordiske jakthundraser
Seksjon 3: Nordiske gårds- og gjeterhundraser
Seksjon 4: Europeiske spisshundraser
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
Seksjon 6: Primitive raser
Seksjon 7: Primitive jakthundraser
Seksjon 8: Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen
Andre raser i Asiatiske spisshundraser og beslektede raser-seksjonen
Akita
Chow Chow
Eurasier
Hokkaido
Kai
Kishu
Koreansk Jindo
Shiba
Shikoku