FCI Rasegrupper - Seksjon: Primitive raser - Seksjon 6

Peruviansk Nakenhund


Basenji


Canaanhund


Basenji


Mexikansk Nakenhund


Faraohund

  Med primitive raser mener man hunderaser som kan føre sine blodslinjer spesielt langt tilbake i tid. Nå har imidlertid ny forskning, blant annet utført av den svenske DNA-forskeren Peter Savolainen, fastslått av noen av disse rasene ikke er så gamle som man har trodd. Disse hundene har ellers et brokete utseende, som spenner fra pelsløse raser, til de som har kort til middels lang pels. De kan utvilsomt regnes som spisshunder, men flere av rasene kan også ha en felles opprinnelse med myndene. Dette kommer klart til uttrykk gjennom både evnen til å jakte med synet og å løpe (fort). Tradisjonelt er imidlertid dette hunder som bruker både syn, lukt og hørsel like aktivt når de jakter.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Nordiske sledehundraser
Seksjon 2: Nordiske jakthundraser
Seksjon 3: Nordiske gårds- og gjeterhundraser
Seksjon 4: Europeiske spisshundraser
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
Seksjon 6: Primitive raser
Seksjon 7: Primitive jakthundraser
Seksjon 8: Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen
Andre raser i Primitive raser-seksjonen
Basenji
Canaanhund
Faraohund
Mexikansk Nakenhund
Peruviansk Nakenhund