FCI Rasegrupper - Seksjon: Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen - Seksjon 8

Thai Ridgeback


Thai Ridgeback


Thai Ridgeback


Thai Ridgeback


Thai Ridgeback


Thai Ridgeback

  Denne seksjonen inneholder kun en rase. Den stammer som navnet sier i fra Thailand. Dette er en stor hunderase som kan bli omkring 30 kg tung. Det mest karakteristiske er mothårskammen på ryggen, som også har gitt den betegnelsen ridgeback. Også dette er opprinnelig en jakhundrase, men de senere års utvikling har gjort den stadig større og tyngre. Den blir derfor nå mer regnet som en vakthund. Pelsen er kort og glatt.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Nordiske sledehundraser
Seksjon 2: Nordiske jakthundraser
Seksjon 3: Nordiske gårds- og gjeterhundraser
Seksjon 4: Europeiske spisshundraser
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
Seksjon 6: Primitive raser
Seksjon 7: Primitive jakthundraser
Seksjon 8: Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen
Andre raser i Primitive jakthundraser med hårkam på ryggen-seksjonen
Thai Ridgeback