FCI Rasegrupper - Seksjon: Drivende løshunder (støvere) - Seksjon 1

Gascon Saintongeois


Griffon Fauve De Bretagne


Italiensk Strihåret Støver


Gresk Støver


Otterhound


Otterhound

  Støvere (av tysk stöbern, som betyr å jage opp eller fyke etter), er en gruppe med drivende jakthunder som jager vilt gjennom sporing og skjelling (såkalt los) under jakten.

I Norge kaller man gjerne støvere for harehunder, men dette er i beste fall en meget snever beskrivelse av denne gruppen.

Typen er særlig egnet som jakthund på hare, rødrev og rådyr. Spesielt langbente støvere ble også populære til såkalt parforsejakt, eksempelvis foxhound, men støverne kan også med fordel benyttes til jakt på annet vilt.

Noen støvere benyttes også som treskjellere, så det er kanskje mer riktig å karakterisere denne gruppen som småvilthunder.

Støverne utmerker seg gjennom sin meget gode luktesans og store vilje til å spore. De er ypperlig brukshunder som har særlig store forutsetninger for å spore opp alt fra skadd vilt og mennesker som har gått seg bort, til ulovlig importerte matvarer og narkotika m.m.

Som gruppe er de middels hurtige, men det finnes både hurtige og mindre hurtige raser. På generelt grunnlag kan man imidlertid hevde at støvere flest ikke er hurtige nok til selv å fange et bytte, men de er dyktige drivere.

Hvordan støveren oppsto vet man ikke, men mange mener at den har aner som går til både molossere og podencoer. Som type kan man derfor tenke seg at den er svært gammel.

Gruppens stamfar må kunne sies å være den berømte Sankt Hubertshunden, som i Norden er bedre kjent under navnet blodhund. Denne hunden, som skal stamme fra 900-tallet, sies å ha oppstått i Ardennesdistriktet i Belgia, der munken Hubertus drev med oppdrett av store jakthunder av støvertype.

Disse opprinnelige støverne, som skal ha vært ensfarget sorte og sorte og brune, skal ha eksistert i området siden 600-tallet. Hubertus ble senere den første biskop av Liége og utnevnt til helgen etter sin død. Siden ble disse hundene spredd utover Europa, der de med årene ble krysset med andre hunder for å få fram typer som passet de mange ulike behov folk hadde for jakthunder.

Uten at det kan dokumenteres, er det grunn til å anta at det fantes støvere i Norden alt på 1400-tallet, men akkurat når de første hundene av denne typen kom hit vet man ikke. På den tiden var imidlertid slike utpregede jakthunder forbeholdt rikfolk og adel, som både hadde tid og økonomisk anledning til å drive med jakt.

Støverne har trolig kommet via Danmark og Sverige til Norge og Finland, men noen nasjonale hunderaser kan man ikke snakke om før på 1800-tallet.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Drivende løshunder (støvere)
Seksjon 2: Bandhunder (linehunder)
Seksjon 3: Beslektede raser
Andre raser i Drivende løshunder (støvere)-seksjonen
Amerikansk Foxhound
Ariégois
Artoishund
Balkanstøver
Basset Artesien Normand
Basset Bleu De Gascogne
Basset d'Artois
Basset Fauve De Bretagne
Basset Hound
Beagle
Beagle Harrier
Bernerstøver
Billy
Black And Tan Coonhound
Blodhund
Bosnisk Strihåret Støver
Brandlbracke
Briquet Griffon Vendén
Drever
Dunker
Erdelyi Kopo
Estlandsstøver
Finsk Støver
Foxhound
Fransk Hvit og Gul Støver
Fransk Hvit og Sort Støver
Fransk Trefarget Støver
Gascon Saintongeois
Gotlandsstøver
Grand Basset Griffon Vendeen
Grand Bleu De Gascogne
Grand Griffon Vendén
Gresk Støver
Griffon Fauve De Bretagne
Griffon Nivernais
Haldenstøver / Haldenhound
Hamiltonstøver
Harrier
Hygenhund
Istarski Korthåret Støver
Istarski Strihåret Støver
Italiensk Korthåret Støver
Italiensk Strihåret Støver
Jurastøver
Liten Anglo-Fransk Støver
liten berner- / jura- / luzerner- /schweizerstøver
Luzernerstøver
Otterhound
Petit Basset Griffon Vendeen
Petit Bleu De Gascogne
Petit Griffon Bleu De Gascogne
Poitevin
Polsk Støver
Porcelaine
Posavina Støver
Russisk Støver
Schillerstøver
Schweizerstøver
Serbisk Trefarget Støver
Slovakisk Støver
Slovensk Bergstøver
Smålandsstøver
Spansk Støver
Steiersk Ruhåret Bracke
Stor Anglo-Fransk hvit/gul Støver
Stor Anglo-Fransk hvit/sort Støver
Stor Anglo-Fransk trefarget Støver
Tiroler Bracke
Tysk Bracke
Westfalsk Dachsbracke