FCI Rasegrupper - Seksjon: Spaniels - Seksjon 2

Clumber Spaniel


Cocker Spaniel


Field Spaniel


Engelsk Springer Spaniel


Engelsk Springer Spaniel


Cocker Spaniel

  Spaniel tilhører en gruppe hunder som blir avlet som apporterende fuglehunder, men som opprinnelig var såkalte kortjagere av settertype. Flere raser regnes også primært som stående fuglehunder, og blir derfor listet opp blant disse av FCI. Noen raser fungerer imidlertid kun som selskapshunder i dag, og listes derfor opp blant disse. Ordet spaniel kommer fra uttrykket espainholz, som stammer fra det fransk ordet epaignir, som betyr å ligge ned på settervis. Dette har sammenheng med at settere og spaniels opprinnelig ble brukt til såkalt nettjakt. Når jegeren skulle kaste nettet over byttet, som enten var fugl eller småvilt, var det preserende at hunden la seg ned, slik at den ikke kom i veien for kastet. Spanielrasene består stor sett av små og mellomstore hunder, som generelt må kunne sies å være relativt langhåret. De fleste rasene har også vannavstøtende pels og svømmehud mellom tærne, noe som gjør de til ypperligere svømmere. Spanielene regnes som glimrende brukshunder, fordi de har en særdeles godt utviklet luktesans, noe som har resultert i at flere av rasene har blitt populære som tjenestehunder. Flere av rasene er meget habile jakthunder, spesielt til jakt på vadefugl og ender og som kortjagere på småvilt og endatil hjort. På grunn av utstrakt kryssavl blant disse hundene kan det av og til være vanskelig å avgjøre om en rase skal kalles en spaniel, en retriever, en stående fuglehund eller kanskje noe annet. Disse probleme reflekteres også av klassifiseringen rasene har fått av FCI. Noen av rasene har på grunn av sitt vakre utseende blir svært populære utstillingshunder. Dessverre har dette i noen tilfeller ført til avl på ekstremiteter, noe som har resultert i at eksempelvis cocker spaniel har fått problemer med sigehund rundt øynene, som ofte fører til øyelidelser som øyekatarr (conjunctivitis) og øyelokkbetennelse (blepharitis), og ører som har blitt for lange. Disse hundene inngår også i gruppen av støtende fuglehunder.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Retrivere
Seksjon 2: Spaniels
Seksjon 3: Vannhunder
Andre raser i Spaniels-seksjonen
Amerikansk Cocker Spaniel
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Engelsk Springer Spaniel
Field Spaniel
Jakt cocker spaniel
Kooikerhund
Sussex Spaniel
Welsh Springer Spaniel