FCI Rasegrupper - Seksjon: Små hårløse hunderaser - Seksjon 4

Chinese Crested


Chinese Crested


Chinese Crested


Chinese Crested


Chinese Crested


Chinese Crested

  Små hårløse hunderaser er en liten gruppe tamhunder som tilhører seksjon 4 i FCIs gruppe av selskapshunder. Dette er små hunder som delvis mangler behåring eller er en variant av en slik hund.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Bichons og beslektede hunderaser
Seksjon 2: Puddel
Seksjon 3: Små belgiske hunderaser
Seksjon 4: Små hårløse hunderaser
Seksjon 5: Små tibetanske hunderaser
Seksjon 6: Chihuahua
Seksjon 7: Engelske toy spaniels
Seksjon 8: Små østasiatiske hunderaser
Seksjon 9: Kontintale toy spaniels
Seksjon 10: Kromfohrländer
Seksjon 11: Små molossertype hunderaser
Andre raser i Små hårløse hunderaser-seksjonen
Chinese Crested