FCI Rasegrupper - Seksjon: Små østasiatiske hunderaser - Seksjon 8

Pekingeser


Japanese Chin


Japanese Chin


Pekingeser


Pekingeser


Japanese Chin

 
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Bichons og beslektede hunderaser
Seksjon 2: Puddel
Seksjon 3: Små belgiske hunderaser
Seksjon 4: Små hårløse hunderaser
Seksjon 5: Små tibetanske hunderaser
Seksjon 6: Chihuahua
Seksjon 7: Engelske toy spaniels
Seksjon 8: Små østasiatiske hunderaser
Seksjon 9: Kontintale toy spaniels
Seksjon 10: Kromfohrländer
Seksjon 11: Små molossertype hunderaser
Andre raser i Små østasiatiske hunderaser-seksjonen
Japanese Chin
Pekingeser