FCI Rasegrupper - Seksjon: Molosser - Seksjon 2

Boxer


Pyreneerhund


Leonberger


Landseer


Broholmer


Bordeaux Dogge

  Molossere er store, tunge doggeaktige hunder. De ble opprinnelig avlet fram som vokterhunder og vakthunder. Primæroppgaven var gjerne å forsvare buskap, hus og eiendeler mot rovdyr og tyver, men flere av rasene har også en fortid som jakthunder på storvilt og kamphunder fra krigshandlinger.

På 1800-tallet ble det populært å bruke molossere til såkalte oksekamper. Dette var en kamp på liv og død mellom hund og okse, ofte gjennomført i en naturlig grop i naturen, slik at det var umulig for dyra å flykte. Veddemål om penger var drivkraften bak disse kampene. Denne blodsporten resulterte i flere nye såklate pitbull raser, der blandinger mellom storvokste kjempesterke molossere og energiske pågående terriere utgjør en vesentlig del av blodsgrunnlaget.

Tibetansk mastiff regnes som den viktigste stamfaren i denne gruppen. Mange dogger er etterkommere av kamphunder. På 1900-tallet voks det etter hvert fram et miljø der regulære hundekamper utspilte seg. Det har ført til at stadig flere molosserraser nå framstår som regulære hundekamphunder, med det resultat at noen har blitt forbudt å holde i flere land. Flere raser står også i fare for å bli omfattet av slike nasjonale forbud i tiden framover.

De viktigste hundene i denne seksjonen er imidlertid de tradisjonelle vokterhundene. Slike hunder blir i stor grad fortsatt benyttet til å vokte husdyr på beite i mange land. I senere år har det også vært en gryende interesse fra land som tradisjonelt ikke har brukt slike hunder, for eksempel Norge. Åraken er at rovdyr i større grad nå omfattes av restriksjoner hva jakt angår, slik at bøndene må finne nye metoder til å beskytte husdyra. Forsøk viser at vokterhunder kan være meget effektive i så måte.
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Pinschere og schnauzere
Seksjon 2: Molosser
Seksjon 3: Sennenhundene
Seksjon 4: Andre raser
Andre raser i Molosser-seksjonen
Aidi
Anatolsk Gjeterhund
Argentinsk Dogge
Boerboel
Bordeaux Dogge
Boxer
Broholmer
Bullmastiff
Cane Corso
Castro Laboreirohund
Dogo Canario
Engelsk Bulldog
Engelsk Mastiff
Fila Brasileiro
Grand Danois
Hovawart
Karst Gjeterhund
Kaukasisk Ovtcharka
Landseer
Leonberger
Napolitansk Mastiff
Newfoundlandshund
Perro Dogo Mallorquin
Pyreneerhund
Pyreneisk Mastiff
Rafeiro Do Alentejo
Rottweiler
Sankt Bernhardshund
Sarplaninac
Sentralasiatisk Ovtcharka
Serra Da Estrelahund
Shar Pei
Spansk Mastiff
Tibetansk Mastiff
Tosa