FCI Rasegrupper - Seksjon: Små terriere - Seksjon 3

Australsk Terrier


Skye Terrier


Dandie Dinmont Terrier


Norwich Terrier


Cesky Terrier


Dandie Dinmont Terrier

 
Andre seksjoner i gruppen
Seksjon 1: Store og mellomstore terriere
Seksjon 3: Små terriere
Seksjon 4: Toy terriere
Andre raser i Små terriere-seksjonen
Australsk Terrier
Cairn Terrier
Cesky Terrier
Dandie Dinmont Terrier
Jack Russell Terrier
Japansk Terrier
Norfolk Terrier
Norwich Terrier
Sealyham Terrier
Skotsk Terrier
Skye Terrier
West Highland White Terrier