Akita
Sammenlikne med:   

Akita


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Akita:
FCI:
Anerkjent av FCI
FCI nummer: 255
Gruppe 5: Spisshunder
Seksjon 5: Asiatiske spisshundraser og beslektede raser
 
AKC:
Anerkjent av AKC
Working
Dogs of the Working Group were bred to perform such jobs as guarding property, pulling sleds and performing water rescues. They have been invaluable assets to man throughout the ages. The Doberman Pinscher, Siberian Husky and Great Dane are included in this Group, to name just a few. Quick to learn, these intelligent, capable animals make solid companions. Their considerable dimensions and strength alone, however, make many working dogs unsuitable as pets for average families. And again, by virtue of their size alone, these dogs must be properly trained.
STØRRELSE: Stor
VEKT: Hann: 30-50 kg
Tispe: 30-50 kg
HØYDE: Hann: 67 cm (+/-3cm)
Tispe: 61 cm (+/-3cm)
FARGE(R): sesam(rød), tigret eller hvit
PELSLENGDE: Kort
PELS: Grov, rett dekkpels
PELSSTELL: Endel
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: Mye
 

Treff i DogLex

Akita
Blandingshunder
[...en blandingshund kalles også ofte hundebastard, kjøter eller gatemix. det er normalt en tilfeldig krysning mellom to eller flere ulike (ofte popul...]
Japanske hunderaser
[...det finnes flere japanske hunderaser, hvorav spesielt seks av spisshundene er svært interessante i kynologisk sammenheng. de er alle utnevnt som nasjo...]
Spisshunder
[...spisshund (også kalt spets og spitz) er betegnelsen på en gruppe hunder som deler en rekke morfologiske- og anatomiske fellestrekk. det mest i øyenfal...]
Vakt- og vokterhunder
[...vakt- og vokterhunder er en gruppe hunderaser som stort sett inkluderer storeraser som pinscher-, schnauzer-, molosser og sennenhunder, men også en hu...]
 

Akita stammer opprinnelig fra fjellområdene på øya Honshu i Japan. Det opprinnelige navnet på denne hunden var akita matagi, som betyr hund som jager bjørn på norsk. Man kan derfor utgå fra at den opprinnlig var en jakthund for bjørn og kanskje annet storvilt, men den har nok kanskje fungert som både trekkhund, kløvhund og vakthund i tillegg. Den skal også ha fungert som kamphund.

 

Akkurat når rasen oppsto vites ikke, men noen kynologer hevder at den opprinnelige hunden (akita matagi) ble krysset med schäferhund, grand danois, mastiff og tosa. Senere ble den også krysset med Hokkaido og den nå utdødde russiske hunderasen karafutohund, som stammet fra Sakhalinøya. I så fall kan den tidligst ha oppstått et stykke inn på 1900-tallet. Akitainu Introduction Foundation ble dannet i 1927 og den første rasestandarden ble klar i 1938. Rasen holdt imidlertid på å dø ut under andre verdenskrig. Da krigen sluttet i 1945 skal det kun ha vært omkring 20 rene akitaer igjen i Japan, og et møysommelig arbeid med å redde rasen begynte.

Det ble tidlig bestemt at man skulle førsøke å bygge opp og gjenskape rasen slik den opprinnelige akita matagi hadde sett ut. Ei av linjene i dette arbeidet ble kalt Ichinosekilinjen. Denne hunden, som nå er kjent som akita, ble hovedlinjen i Japan, og som sådan anerkjent i hjemlandet i 1955. Den andre linjen i dette arbeidet var den såkalte Dewalinjen. Disse hundene hadde mer schäferhundpreg og ble ikke særlig populære i Japan, men oppnådde derimot popularitet andre steder i verden - spesielt i USA. Den ble kjent som amerikansk akita og great japanese dog.