Welsh Corgi Pembroke
Sammenlikne med:   

Welsh Corgi Pembroke


Størrelse:
Aktivitet:
Pelsstell:
Passer for:
Allergi:

 
Welsh Corgi Pembroke:
FCI:
Anerkjent av FCI
FCI nummer: 039
Gruppe 1: Bruks-, hyrde- og gjeterhunder
Seksjon 1: Fårehunder
STØRRELSE: Liten
VEKT: Hann: 10-12kg
Tispe: 9-11kg
HØYDE: Hann: 26-30cm
Tispe: 25-29cm
FARGE(R): rød, sobel, sandfarget, sort og brun
PELSLENGDE: Middels
PELS: Tett underpels, ikke bløt/krøllet/stri
PELSSTELL: Endel
ALLERGI: Ja
AKTIVITET: Endel
 

Treff i DogLex

Welsh Corgi Pembroke
Kveghunder
[...kveghunder er brukshunder som er trent i å gjete kveg. som hunderase inngår disse hundene gjerne i samlebegrepet gjeterhunder, men i gjerning kan de v...]
 

Vikingene kom til kystene ved Wales på 900 tallet og hadde med seg sine egne hunder, som kan ha vært den opprinnelige Västgötaspetsen. Tohundre år senere innvandret flamske vevere til den sydvestre delen av Wales, og førte med seg sitt hjemsteds hunderase, Schipperke. Disse hundene ble etterhvert krysset med Cardigan i kystområdene i Pembrokeshire, og slik oppstod grenen som senere fikk navnet Welsh Corgi Pembroke.
Cardigan i innlandet var derimot lite utsatt for denne påvirkningen, og forble relativt uforandret. Det oppstod likevel en økende likhet mellom Cardigan og Pembroke, og det kan skyldes at brukshunder fra innlandet ble solgt til det sydlige Wales og siden ble avlet inn i Pembroke-linjene.

Den første hundeutstillingen i England ble avholdt i 1859, men det tok lang tid før brukshundene kom med i ringen. Først omkring 1870 ble det satt i gang med gjeterhundprøver. De første Sheepdog Trials ble arrangert i Wales i 1873, og på den tiden skilte man ikke mellom de ulike brukshundrasene. Den første separate Corgiutstillingen vi med sikkerhet kjenner til kan spores tilbake til 1892, og ble avholdt i forbindelse med en landbruksmesse i Carmarthenshire. Siden ble Corgiutstillingene arrangert årlig. 1 1925 ble Welsh Corgi offisielt registrert som rase av den britiske kennelklubben, samme år som Corgi Club ble stiftet. Etter et direktiv fra kennel-klubben ble navnet i 1926 endret til Welsh Corgi Club. De fleste medlemmene var bosatt i Pembrokeshire, og Pembroketilheng-erne var i stort flertall. Som en motvekt ble derfor Cardigan Welsh Corgi Association dannet i 1926, først med navnet Cardigan Corgi Club. Utstillingen på Cruft's i 1927 hadde adskilte klasser for Cardigan og Pembroke men dette var dessverre bare et unntak.

Året etter at Corgi ble flyttet fra kennel klubbens register for "Any Other Variety Not Classified" over til den mer ærverdige "Non-Sporting Group". Til tross for den gode fremgangen som Corgi-entusiastene hadde på 20- tallet, rådet det kaos med hensyn til å oppnå Championatstatus for Cardigan og Pembroke, for siden begge rasene var oppført i kennelklubbens registre som en rase, ble de også vurdert ut i fra samme standard. Alle slags varianter opptrådte i Corgiringen: Tunge hunder, lange hunder, lave hunder, hunder med spinkel benbygning, terrierlignende hunder, hunder som var rette eller bøyde i fronten, i det hele tatt var forvirringen stor. Det var sterke følelser blant tilhengerne av de to rasene, og det gikk så langt at Pembroke oppdrettere ikke ville stille sine hunder for dommere som de mente foretrakk Cardigan, og omvendt. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Antipatien mellom Cardigan- og Pembroketilhengere avverget at de to typene rasemessig ble for blandet med hverandre, og det forekom bare sporadisk at eksemplarer fra Pembroke og Cardigan-utgaven ble parret. Først i 1934 ble de registrert som separate raser. Striden ble bilagt, og det ble så utarbeidet separate standarder for rasene.