Brustindens Kennel og Hundepensjonat

Brustindens Kennel og Hundepensjonat

Søk etter andre hundehotell

 Send melding til Brustindens Kennel og Hundepensjonat

Pensjonatet har 18 flislagte rom med tilgang til egne lufteplasser under tak. Tre av rommene er større med tanke på dere som har flere hunder og til større hunder som krever ekstra med plass. I tillegg til større felles luftegårder på hver side av bygget, har vi også inngjerdet ca. 15 mål, mest skog, hvor de fleste hundene får mosjon under oppsikt. Her får hunder som lar seg innkalle virkelig boltre seg. De som kommer godt overens med andre får da løpe fritt og leke sammen med andre. Vi ser at dette gjør utslag i større trivsel blant hundene, samt at de blir roligere når de skal hvile. Vi holder fôr av kjente merker og alt utstyr hunden trenger under oppholdet. Vi har lang erfaring innen hundehold og vet hvordan hundene vil ha det, og samarbeider selvsagt med lokale veterinærer dersom noe skulle oppstå med hunden din under oppholdet.