Personvern

Personvern

Personvern

Vi i Rasehund bryr oss om ditt personvern, og er opptatte av å behandle dine personopplysninger på en sikker og trygg måte. Denne personvernerklæringen gjelder www.rasehund.no («nettsiden»). Her kan du lese mer om innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på nettsiden. Du finner informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor, hva de brukes til og dine rettigheter.

Hvordan kontakte oss:
Send en epost til: post@rasehund.no eller bruk kontaktskjemaet her.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger, og hva slags informasjon samler vi inn
Kort oppsummert samler vi kun inn personopplysninger når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte frivillig deler personopplysninger med oss, som for eksempel epostadresse ved påmelding av nyhetsbrev.
Formålet, samt grunnlaget, for å behandle alle personopplysninger om deg er i hovedsak for å oppfylle forpliktelsene vi har påtatt oss overfor deg som kunde. I tillegg er vi pålagt å oppbevare en del informasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. Som det fremgår nedenfor, behandler vi også opplysninger med grunnlag i ditt samtykke . Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger knyttet til vår oppfyllelse av rettslige forpliktelser slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, f.eks. plikt til å føre regnskap.

Les mer om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg og hvilke formål vi benytter disse til, samt. behandlingsgrunnlaget i hvert tilfelle under.

Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle en avtale: Når du kjøper en vare eller tjeneste fra oss registrerer vi blant annet navn, adresse, telefonnummer, epost og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) eller tjeneste(r) du har kjøpt, dato for varekjøp og eventuell utleveringsinformasjon. Ved kjøp eller bestilling av produkter bruker vi også disse personopplysningene for å kunne følge opp salget internt i organisasjonen vår. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.

Reklamasjon og service: Hvis du ønsker å reklamere på en vare eller at vi foretar service på en vare, trenger vi kontaktopplysninger for å registrere reklamasjonen og gjennomføre servicen med tilknyttet informasjon om servicestatus, historikk og for å holde deg oppdatert. Formålet med å registrere opplysningene om deg nevnt overfor er at vi skal kunne både oppfylle og administrere avtalen vi har med deg, enten det gjelder levering, garanti eller retur. Grunnlaget for behandlingen av disse personopplysningene til overfor nevnte formål er kjøpsavtalen vår med deg, og vi anser behandlingen for nødvendig for å oppfylle avtalens forpliktelser. Begrenset behandling av dine opplysninger internt i organisasjonen for å følge opp salget vurderer vi som en større interesse for oss enn ulempe for deg. Ved eventuelle krav rettet mot oss vil vi også ha mulighet til å samle inn dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle eller forsvare eventuelle rettslige plikter. Kundeservice: For å kunne behandle en henvendelse, og avhengig av hvilken kanal vi kontaktes via, har vi behov for å identifisere deg, produktet du har kjøpt og kjøpested, og f.eks. adresse, telefonnummer og epost. Vi behandler de personopplysningene vi trenger for å kunne hjelpe deg. Vi mener vi har berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger for å kunne gi deg et presist og relevant svar, og at vår interesse i behandlingen av opplysningene veier tyngre enn ulempen for deg som kontakter oss og ønsker denne tjenesten.

Markedsføring: Vi tilbyr alle besøkende å melde seg på vårt nyhetsbrev for å motta tilbud, kampanjer og annen relevant informasjon på epost. Da oppgir du din epostadresse, som kun vil brukes til dette formålet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet enten via link i mailen, på våre nettsider eller ved å sende oss en epost. Da vil din epostadresse slettes fra vår database. Ved direkte markedsføring innhenter vi et eksplisitt samtykke. Dette kan du når som helst trekke tilbake ved å ta kontakt med oss.
For å videreutvikle nettsiden og tjenestene våre, og drive siden på en god og forsvarlig måte er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikker om f.eks. trafikk, kjøp og atferd på nettsiden. Dette er basert på aggregert data.

Brukerkonto: Du kan ha mulighet til å opprette en brukerkonto på nettsiden. Da oppgir du navn, epost og adresse, og om du ønsker et telefonnummer. Her blir dine bestillinger eller kjøpstransaksjoner koblet mot denne kontoen, og er tilgjengelig under «Min side». Formålet er å gjøre det enkelt for deg å avbryte eller angre kjøp, se kjøpshistorikk, og endre/vedlikeholde din informasjon. For å få dine data utlevert eller slettet ber vi deg om å identifisere deg via epost eller telefon.

2. Bruk av informasjonskapsler/cookies
Vi bruker informasjonskapsler på vårt nettsted. Dette gjør vi for å bedre brukeropplevelsen din hos oss. F.eks. for å huske på handlekurven din, huske innloggingsinformasjon osv. Du har mulighet til å blokkere bruk av informasjonskapsler, men merk at nettsiden ikke vil fungere optimalt uten bruk av informasjonskapsler. Vi vurderer det dithen at dette er nødvendig for å tilpasse og utvikle nettsiden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler under cookies-policyen vår.

3. Innsynsbegjæring og sletting av personopplysninger
Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for. Enkelte personopplysninger er vi lovpålagt å lagre: dette gjelder i hovedsak ved ordrer, Regnskapsloven krever f.eks. at vi lagrer transaksjonsdata i flere år. Ønsker du innsyn i eller sletting av personopplysninger vi har lagret om deg, kan du enkelt be om dette via post@rasehund.no eller bruke vårt kontaktskjema. Vi vil be deg om å identifisere deg via epost eller telefon. Din forespørsel vil bli behandlet i løpet av 30 dager.

4. Dine rettigheter
Under personvernforordningen har du en rekke rettigheter du kan gjøre gjeldende ved å kontakte oss. Vi vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme dine ønsker, men i enkelte tilfeller vil det være tungtveiende grunner for å ikke slette, f.eks. ved dokumentasjonshensyn. Du har rett til å trekke samtykke tilbake, be om innsyn, be om retting, be om sletting, be om dataportabilitet eller be om å begrense behandlingen. Ønsker du å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på post@rasehund.no. Ta også kontakt med oss dersom du har spørsmål eller skulle være i tvil om dine rettigheter. Dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen har du rett til å klage til Datatilsynet, men vi anbefaler at du tar kontakt med oss først.
Informasjon som gjelder virksomheter er offentlige og kan ikke kreves slettet.