Gårdshunder

Gårdshunder

Gårdshunder
Gårdshund er en flyktig beskrivelse av hunder som tradisjonelt ble hold på gårdsbruk som en slags kombinerte vakthunder, gjeterhunder, trekkhunder og familiehunder. Dagens gårdshunder inkluderer raser som de nordiske gårds- og gjeterhundrasene og de svetsiske sennenhundrasene.

Nordiske gårds- og gjeterhundraser

Dette er spisshundraser som tradisjonelt har blitt holdt på gårdene i Skandinavia som kombinerte vakthunder, gjeterhunder og familiehunder helt siden vikingtiden, selv om rasene nedenfor nødvendigvis ikke er like gamle som det. Gårdshundens viktigste oppgave var å passe på eiendom og bufe, og å varsle om det hente noe uforutsett. I så måte er norsk buhund et godt eksempel. Den er kjent for å være en svært god varslingshund.

 1. Islandsk fårehund
 2. Norsk buhund
 3. Svensk lapphund
 4. Västgøtaspets
 5. Finsk lapphund
 6. Lappsk vallhund
 7. Dansk-svensk gårdshund

Sennenhunder

Sennenhundrasene er tradisjonelle sveitsiske gårdshunder. De har hatt som oppgave å passe på både bufe og eiendom. Sekundært har den også i noen grad også fungert som trekkhund (vognhund og sledehund), spesielt i tidsrommet før 1950. I gamle dager var disse hundene ofte å se løpende mellom bakhjulene på vognlasset. De fulgte med på markedet og fungerte der som vakthunder.

 1. Appenzeller sennenhund
 2. Berner sennenhund
 3. Grosser schweizer sennenhund
 4. Entlebucher sennenhund

Andre gårdshunder

En hel del andre raser har også fungert som gårdshunder, f.eks de belgiske rasene azores cattle dog (også kalt bouvier des ardennes) og bouvier des flandres. I Frankrike fungerte bl.a. både beauceron og briard som gårdshunder, og i Tyskland var pinscher og schnauzer å regne typiske som gårdshunder.