Gjeterhunder

Gjeterhunder

Gjeterhunder
Gjeterhunder er en fellesbetegnelse på hunderaser eller typer hunder som hjelper til i landbruket med å flytte sau, storfe og rein.

Gjeterhunder og kveghunder (av eng. Sheepdogs and Cattle Dogs) er en FCI gruppe som består av hunder som deles inn i de to undergruppene fårehunder og kveghunder, avhengig av formålet de opprinnelig ble avlet for.
 

Schäferhund
Schäferhunden er en meget allsidig brukshund
Dette var i hvertfall FCIs målsetning med gruppen, men i dag vet vi at gruppen vanskelig lar seg forsvare på dette grunnlaget. Det har moderne forskning med DNA for lengst avdekket. NKK har gitt denne gruppen navnet bruks-, hyrde og gjeterhunder på norsk, som nok er mer dekkende for gruppen.

Prototypen på en fårehund kan sies å være en mellomstor, hurtig hund med stor kapasitet, alá border collie. FCIs undergruppe fårehunder består av en broket samling ulike hunder og typer, som helt eller delvis kan mangle et felles opphav hva avlformål, anatomi og morfologi angår. Hundene i denne seksjonen er altså slett ikke så nært beslektet som FCIs inndeling skulle tilsi. Mange av hundene har aldri hatt oppgaver som tradisjonelle fårehunder, men har snarere vært avlet som gårdshunder, vakthunder og vokterhunder. Flere av disse rasene er i dag også populære tjenestehunder og familiehunder. Schäferhund er et eksempel på sistnevnte og kan best karakteriseres som en meget allsidig brukshund, men med svært begrensede forutsetninger som fårehund. Hunderasen regnes i dag som en av verdens to mest populære rasehunder, sammen med labrador retriever.