Manimal AS

Manimal AS

Søk etter andre som driver med hundetrening

 Send melding til Manimal AS

Navnet Manimal kommer av en sammensetning av ordet «man» for menneske, og «animal» for dyr = Manimal.Navnet forteller at Manimal jobber med realsjoner mellom dyr og mennesker.

Manimal ønsker å være et kompetansesenter for hundeetologi og relasjoner mellom hund og mennesker.

Innenfor denne området har vi fokus på:

Dyrevelferd

  • Atferdsproblemer
  • Hvordan mennesker påvirker dyrs velferd og atferd
  • Hvordan dyr påvirker menneskers atferd, velferd og helse

Vi jobber med domestiserte arter, primært med sports og familiedyr, og primært med hund.
Manimal har siden starten i 1999 holdt atferdskonsultasjoner for dyreeiere, fungert som rådgiver for dyreeiere, undervist og forelest, vært sakkyndig i saker relatert til dyrevelferdsloven og hundeloven, vært aktiv i samfunnsdebatten og skrevet artikler, deltatt i media og skrevet bok.
Manimal ønsker å tilby dyreeiere, næringsdrivende og organisasjoner et faglig tilbud basert på kunnskap og forståelse for dyrs atferd og velferd.