Raseseksjon for Koreansk Jindo

Koreansk Jindo tilhører FCI seksjon Asiatiske spisshundraser og beslektede raser

Gå tilbake til siden for Koreansk Jindo

Disse hundene varierer i størrelse fra 6 til over 50 kg. Fellesnevneren er at alle regnes for å ha oppstått i Asia. Mange av dem har polare trekk og noen må regnes som svært primitive, mens andre har mer til felles med de europeiske spisshundene. Også pelsen varierer.