Av Vettin
Merete Sanne

Åsrumveien 167
3220 Sandefjord


33 11 09 10
Besøk hjemmesiden 
Send en melding til Av Vettin
Av Vettin driver oppdrett av:
Engelsk Springer Spaniel
Welsh Springer Spaniel
Her finner du
Av Vettin: