Eidsvoll Dyresenter

Eidsvoll Dyresenter

Søk etter andre hundehotell

 Send melding til Eidsvoll Dyresenter

Eidsvoll hund og kattepensjonat - karantene er et nystartet firma i 2006. Vi har kjøpt den tidligere karantenestasjonen på Eidsvoll og vi skal drive denne videre. Karantenestasjonen er en av to offentlige godkjente karantenestasjoner i Skandinavia. Vi vil kunne tilby henting av hunder på flyplass, grenseoverganger etc. Nærmere info kommer etterhvert.

Daglig leder er Roger Myhre. Han har tidligere jobbet innen kommunen som vaktmester/teknisk ansvarlig etc. Roger har hatt hund i all sin tid og driver aktivt med schæfere på fritiden. Han har holdt flere kurs og har også brukshundkåret sine egne hunder. Pr. d.d. har han to hunder fra kennel Triwinn, en hannhund som er Champion og en tispevalp som han jobber aktivt med nå. Disse vil du kunne finne mere opplysninger om på egne sider. Roger har derfor en bred erfaring med hund og kan derfor yte maksimalt til hundene som står hos oss.

Vi driver også et offentlig godkjent hunde og kattepensjonat og dagpass av hunder for de som ønsker det. Se nærmere under egne sider om dette.

Vi ønsker deg og dine firbente hjertelig velkommen til Eidsvoll hunde og kattepensjonat - karantene i Åsleia.