DogLex
 
DogLex
Søk etter det som interesserer deg.


Norske hunderaser
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Det finnes flere norske hunderaser.

Den såkalte varangerhunden (Canis familiaris varangensis) er det eldste bevis man har for tamhunder i Norge. Funnet av denne hunden er datert ca. 5 000-7 000 år tilbake i tid. Varangerhunden var trolig en spisshundtype som var ganske vanlig på Nordkalotten.

Teorier om hunden i Norge

En teori er at varangerhunden er en etterkommer av den såkalte torvhunden, som det er funnet bevis for en rekke steder, både i Europa og i deler av Asia og Afrika. I såfall må den har fulgt med noen av de tidligste menneskene som kom til den skandinaviske halvøya. Mange mener også at varangerhunden var en slags stamfar for den opprinnelige lapphunden, en hund samene brukte i tidligere tider og som flere nå anser var forløperen til svensk lapphund, finsk lapphund og lapsk vallhund. I såfall må den også trolig betraktes som stamfar for de norske og flere av de andre nordiske spisshundrasene.

En annen teori er at hunden opprinnelig kom til Norge via folkevandringer over nordgrensen mot Russland og Finland, der også lignende hunder finnes. At varangerhunden er funnet så langt mot nord kan bidra til å støtte en slik teori, selv om de fleste heller mot at den opprinnelig må ha innvandret fra sør, eventuelt via Sverige.

Om norske hunderaser

Utvalget av norske hunderaser forteller oss at nordmenn i tidligere tider var mest opptatt av hunden som en brukshund, og da spesielt som støtte til jakt. Kun buhund er ikke primært en jakthund, men også den er en typisk brukshund - en gårdshund hvis oppgave besto av alt fra å vokte og gjete bufe og eiendom.

Et lignende mønster kan man se i både Sverige og Finland, mens Danmark helt klart har et mer kontinentalt preg i sitt utvalg.

Norske spisshunder:

  • Norsk buhund har trolig eksistert i Norge som type siden før vikingtiden (år 800–1050).
  • Norsk elghund grå er gammel og populær jakthundrase, som trolig ble endelig utformet på 1800-tallet. Den er Norges nasjonalhund.
  • Norsk elghund sort er en norsk jakthundrase på storvilt skapt på 1800-tallet.
  • Norsk lundehund er en gammel jakthundrase for sjøfugljakt, som trolig oppsto i kyststrøkene i Nord-Norge.

Norske drivende hunder:

  • Dunker er en drivende jakthund (støver) avlet fram i på første halvdel av 1800-tallet.
  • Haldenstøver er en drivende jakthund avlet fram i Østfoldtraktene på første halvdel av 1800-tallet.
  • Hygenhund er en drivende jakthund avlet fram i Ringerikstraktene på midten av 1800-tallet.

Raser som ikke anerkjennes:

  • Greyster er en moderne hurtig trekkhund, skapt av norske hundekjørere på 1980-tallet