Kennel MoteGora
Greta Klinkenberg og Jan Gundersen

Kanadaveien
3520 Jevnaker


613 14 306
971 19 206
Besøk hjemmesiden 
Kennel MoteGora driver oppdrett av:
Engelsk Springer Spaniel
Her finner du
Kennel MoteGora: