Forgiftninger (farlig føde)

Forgiftninger (farlig føde)

Forgiftninger (farlig føde)

Druer og rosiner
Druer og rosiner kan være livsfarlig for hunder, selv om vi ser på dem som aldri så sunne for mennesker. Grunnen er ikke allergi som sikkert mange tror, men det at mage/fordøyelsessystemet hos hund er ganske annerledes bygd opp enn hos mennesker. De klarer rett og slett ikke å fordøye det, og det blir liggende som en klump i magen. Så lite som en rosin eller ei drue kan forårsake død hos små hunder (inntil 5 kg). På den annen side kan noen hunder spise både druer og rosiner uten at de lar seg merke med det. Vanligvis er ikke noen få druer et problem, men det kan altså også få fatale følger.

Humle (Humulus lupulus)
kan føre til akutt hypotermi hos hunder. Spesielt mynder ser ut til å være overfølsomme, men alle hunder bør holdes vekk fra denne planten (selv etter at den har vært benyttet til produksjon av øl). Kalkunskinn kan forårsake akutt betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pancreatitt), noe som ofte medfører døden hos hunder.

Vanlig løk (kepaløk) (til en viss grad også hvitløk)
kan være livsfarlig for tamhunder og tamkatter. Løk inneholder nemlig tiosulfat, som kan føre til hemolytisk anemi (nedbryting av røde blodlegemer) hos disse dyra. Tiosulfatet brytes ikke ned under koking. Mange hundevalper har dødd på grunn av tiosulfat som de har fått i seg via for eksempel barnemat som inneholder løkpulver. Vanligvis er ikke små mengder et problem for voksne hunder, så lenge det ikke gis vedvarende ganger over tid. Da kan selv små mengder være kritiske.

Rottegift
er svært farlig og ofte (dessverre) lett tilgjengelig. Giften inneholder et antikoagulantia som kan føre til innvendige blødninger og død. Søk umiddelbaret til veterinær.

Sjokolade og kakao.
Kakao og sjokolade kan være livstruende for hunder (trolig også for katter og hester). Kakao og sjokolade inneholder teobromin og koffein, kjemiske stimuli, som sammen med teophyllin hører til gruppen av metyllxanthinalkaloider. Teobromin stimulerer sentralnervesystemet gjennom å frigjøre efedrin. Teobromin tas opp av leveren hos hunder og katter, overføres gjennom gallen tilbake til tarmen der den starter på en ny runde. I stedet for å kvitte seg med stoffene, fortsetter dyret å forgifte seg selv om igjen og om igjen. Hos mennesker forsvinner stoffene igjen etter ca. 2-3 timer, mot 14-20 timer hos hund og katt. Efedrin kan bl.a. forårsake økt hjerterytme, hallusinasjoner, alvorlig diare, epileptiske anfall, hjerteinfarkt, innvendige blødninger og til og med brå død. Selv en forholdsvis liten sjokolade kan forårsake død hos en liten hund. Omtrent 30 g kokesjokolade (tilsv. 2 g kakao) pr. kg hund kan være nok til å forårsake en alvorlig forgiftning, så det kan være lurt å kontakte veterinær om hunden har fått i seg sjokolade eller kakao.

Spylervæske (frostvæske)
er i så måte et av de farligste kjemikaliene vi omgir oss med, fordi hunder opplever den som søt og velluktende. Den er dessuten lett å søle ut, fordi påfylling til spylertanker o.l. ofte sitter slik at dette lett skjer. For en hund kan imidlertid bare en liten mengde være nok til at den dør, om den ikke får hjelp svært raskt. Hos veterinær behandles ofte dyra med antibrekkmiddel og flytende kullfiber, som trekker opp eventuelle rester. Går det for lang tid kan imidlertid nyrene svikte p.g.a. krystalliseringen som skjer.

Trykkimpregnert
treverk (CCA-impregnert, forbudt i Norge)
inneholder til dels store mengder giftige tungmetaller, som kopper (Cu), krom (Cr) og arsen (As). Hunder som tygger på treverk er i risikogruppen. Valnøtter (Juglans spp.) mistenkes å ha sammenheng med blæresten hos hunder.