Ettersøkshund

Ettersøkshund

Ettersøkshund

 
Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund.
Ettersøkshund er en hund som er trent til å finne mennesker og dyr i terrenget.

Det kan være mennesker som har gått seg vill, blitt skadet og ikke kommet hjem til avtalt tid, eller folk som gjemmer seg av ulike årsaker. Se også sporhund.

Regulære ettersøkshunder utdannes bl.a. av Norske Redningshunder, men også politiets patruljehunder og Forsvarets militær patruljehunder har trening og utdannelse i slike søk.

Ettersøkshunder er således både brukshunder og tjenestehunder, og gjerne også familiehund.

En godkjent ettersøkshund må regodkjennes hvert annet år for å opprettholde godkjenningen.

Hunder og førere (ekvipasjer) som er godkjent føres opp på Norske Redningshunders liste og kan kalles ut til tjenesteoppdrag av politiet.

 
Ettersøkshund på jobb
Ettersøkshund for skadet hjortevilt er spesialtrenet til å spore opp hjortevilt som er skadeskutt på jakt eller som er skadet i trafikken. Alle som skal drive jakt på storvilt (elg, rådyr, hjort) i Norge er ved lov pålagt å ha tilgang til godkjent ettersøksekvipasje. Denne må kunne være på skadestedet innen 4 timer etter at skaden er oppstått, og viltet skal spores i inntil 24 timer etter skadeøyeblikket.

Viltnemnda i kommunene har lister over hvilke godkjente ettersøksekvipasjer som er til rådighet lokalt, og som kan kalles ut i tilfelle skade.

Ettersøkshund for skadet hjortevilt godkjennes ved å oppnå minst 2. premie på kunstig utlagt blodspor pluss minimum 7 poeng på søk etter levende vilt.

Register over godkjente ettersøkshunder føres av Norsk Kennel Klub (NKK).