Båndtvang

Båndtvang

Båndtvang

Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av lov om hundehold, kapittel 2, §6.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste blir på visse vilkår unntatt fra den (se lov om hundehold, kapittel 2, §9).

Utvidet båndtvang I tillegg til overnevnte kan den enkelte kommune i landet gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i visse sammenhenger, dog ikke ukritisk og ofte med en klar tidsramme og/eller kun i et bestemt område. Dette kalles gjerne utvidet båndtvang eller ekstraordinær båndtvang.
Nærmere angivelser finnes i loven.