DogLex
 
DogLex
Søk etter det som interesserer deg.


Kynologi
Wikipedia med endringer

Kynologi er læren om hunden som dyr og redskap i menneskets tjeneste, akkurat som zoologi er læren om alle dyr. Ordet kynologi kommer av gr. kynos (hund) og logos (lære). Kynologer (kynologistudenter) studerer hundedyrenes evolusjon, utvikling og mangfold, atferd og læremønster, samt historie. Temaet kynologi eksisterte knapt før på siste halvdel av 1800-tallet, da såkalte renrasede hunder dukket opp i historien og for første gang ble organisert, gjennom dannelsen av The Kennel Club i Storbritannia i 1873. I dag er den fremste kynologiske organisasjonen i verden Fédération Cynologique Internationale (FCI), som blant annet organiserer vår egen hjemlige Norsk Kennel Klub (stiftet 1898) og en rekke andre nasjonale kennelklubber.

Hunderaser i kynologisk rekkefølge

Denne inndelingen følger ikke FCIs - klassifisering , men er et forsøk på en logisk kombinasjon av Cuvier og Megnins morfologiske klassifisering og FCIs gruppeinndeling. Cuvier var grunnleggeren av moderne anatomi. Han delte i 1800 hundene inn i fire hovedtyper etter skalleform. Denne inndelingen ble senere perfeksjonert i 1897 av Pierre Megnin.

De fire hovedtypene var:

Lupoide: Hode har form av en horisontalpyramide. Ørene står som regel rett opp. Leppene er smale og stramme.

Braccoide: Skallen er noe avrunnet. Hode er prismeaktig omtrent like bredt foran som bak og skarpt skilt fra snutepartiet med en kraftig stopp. De har hengende ører, hengende lepper.

Molossoide: Hode er bulkete, stort og rundt. Ørene er små, men hengende. Muskulaturen er kort, Leppene er lange og tykke.

Gaioide: Hode er langt og konisk. Skallen er smal, ørene er små og bakovervendte og mer eller mindre stående. Snuten er lang og tynn. Kroppen er strømlinjeformet, med konkav buklinje.

Nedenfor følger en inndeling som på langt nær er ferdig. Hver rase vil etter hvert få sitt norske rasenavn/kallenavn og bli lenket opp mot en norsk side om rasen. Alle sider har foto/illustrasjon, raser godkjent av FCI har FCI - nummer i parentes.

Vi begynner på toppen med de eldste hundetypene og oppdaterer etter hvert!

LUPOIDE HUNDERASER
(ulvehunder, spisshunder, fårehundgruppen og overgangsformene terriere, pinchere, schnauzere og sennenhunder)

BRACCOIDE HUNDERASER
(dachser, støvere, fuglehunder)

MOLOSSOIDE HUNDERASER
(vokterhunder, dogger og kamphunder)

GRAIOIDE HUNDERASER
(mynder og podengoer)