Førerhund

Førerhund

Førerhund
Førerhunder har en viktig rolle i Norge for personer med synshemming og blindhet. Disse spesielt trente hundene gir trygghet og uavhengighet for personer med synshemming ved å lede dem trygt gjennom trafikkerte områder og hindringer. Førerhunder i Norge er trent i spesialiserte hundeskoler og er ofte av rasene labrador retriever, golden retriever eller schæferhund. Gjennom årene har disse lojale hundene ikke bare blitt uunnværlige hjelpere, men også velkjente og elskede medlemmer av samfunnet.

Førerhund kalles også blindeførerhund og blindehund.

Førerhundens oppgave er å lede svaksynte og blinde utenom hindringer, slik at de kan ferdes så fritt og uhemmet som mulig. En førerhund er både en servicehund, tjenestehund og en familiehund for brukerne.

Førerhunder i Norge
Det finnes mer enn 300 førerhunder i Norge. For synshemmede er førerhunden både en venn, livsledsager og et svært behjelpelig arbeidsverktøy. Førerhunder klassifiseres som et teknisk hjelpemiddel og kan søkes/bevilges via NAV. For å få støtte til førerhund må man i tillegg til synshemningen også være kvalifisert som førerhundbruker. I det legger man blant annet til grunn at hunden trenger både stell, trening og vedlikehold av sine ferdigheter for å kunne fungere.

Førerhundskoler
Førerhunder utdannes ved følgende fire førerhundskoler: 

  • Norges Blindeforbunds førerhundskole (Opprettet 1970)
  • Hundeskolen Veiviseren AS Opprettet 1980 (også av noen kalt Førerhundskolen i Vestby)
  • Lions Førerhundskole og Mobilitetssenter
  • John Gibb
Utdannelse til førerhund
Skolene driver eget oppdrett av hundevalper og utdanner også sine egne instruktører. John Gibb (Moss) er en skole som drives av eieren alene. Førerhundopplæringen tar ca. 6-8 måneder og koster omkring 320.000 kroner. Skolene utdanner til sammen ca. 50-60 førerhunder hvert år. Veien til å bli en førerhund starter som valp. De to første månedene tilbringer valpene på førerhundskolen. Deretter blir de utplasserte hos forvertsfamilier (såkalte fôrverter), der de bor til de blir ca. halvannet år gamle. Da hentes hundene inn til testing for videre trening, men bare ca. halvparten av hundene klarer testen og får bli førerhunder.

Det er ikke slik at alle blinde og svaksynte kan ha førerhund. Førerhunden blir nøye utvalgt for sin bruker og spesialtrenet for å møte akkurat de spesielle behov denne måtte ha for å nyttiggjøre seg en førerhund på best mulig måte. Hundene blir også på kontinuerlig basis fulgt opp i ettertid, både av veterinær og skolen. En godt opplært førerhund gir blinde og sterkt svaksynte mulighet til å bevege seg trygt på egenhånd. Hunden vil lede den synshemmede utenom hindringer - til og med hindringer i høyden som en gren i hodehøyde eller en åpen dør på en varebil. Den markerer fortauskanter ved å stoppe, og vil på kommando søke til døren, trappen, heisen eller til et mistet nøkleknippe for den saks skyld. Men den kan ikke se forskjell på rødt og grønt slik mange tror! Den blinde gir en kommando når pipelyden i lyskrysset forteller at det er klart.

Hunderaser som benyttes
Labrador retriever er p.g.a. sine sosiale evner og bruksegenskaper den mest benyttede hunderasen, men også andre raser benyttes i noen grad. I så måte er for eksempel golden retriever, Schæferhund, også en del brukt. Det er også blitt vanligere å bruke stor puddel, ettersom disse fungerer godt for mange allergikere.

Å møte en førerhund på jobb
Om du møter en førerhund på jobb må man vise ansvar og respekt, slik at en ikke forårsaker problemer. Førerhunden er et viktig hjelpemiddel som ikke må forstyrres i sitt arbeid, verken av barn eller voksne. Førerhunder får gjerne leke som andre hunder utenom arbeidstiden.
  • Ta gjerne kontakt med brukeren, men ALDRI med hunden.
  • Bare brukeren skal gi hunden ros, belønning eller korreks.