Brukshundsport

Brukshundsport

Brukshundsport

Hva er brukshundsport:

Det konkurreres i 3 forskjellige grener i brukshundsport. Det er Spor, Rundering og Rapport. Alle grenene er delt inn i 4 klasser, der klasse D er laveste klasse, deretter følger klasse C, B og A. Man rykker oppover i klassene ved å oppnå en viss poengsum. Hunden må være 1 år for å starte, og det er krav om bestått karaktertest eller lignende for hunder født etter 30.06.2002.
 
Hver klasse består av 2 deler. Det er en lydighetsdel som er lik uansett om man konkurrerer i Spor, Rundering eller Rapport.I tillegg kommer spesialøvelsene som varierer fra gren til gren. I klasse D og C er budføring med i alle grener, og i klasse B og A er det felt i alle grener. I klasse A kan det deles ut brukscertifikat slik at hunden kan få Brukschampionat.
 
LYDIGHET:
 
En lydig hund gjør samarbeidet mellom hund og fører enklere og hyggeligere. Lydighetsøvelser er en stor del av brukshundprøver, og teller nesten like mye på totalsummen som spesialdelen. Øvelsene er ikke ulike de det konkurreres i på ordinære lydighetsprøver, selv om noen øvelser er annerledes. Her følger en liste over øvelsene i hver klasse, koeffisientene er i parentes.
 
KL. D:
Lineføring (4), gå forran i line (2), dekk under marsj (2), innkalling (2), apportering (4), fritt hopp over hinder (4), fellesdekk (5).
 
KL. C:
Lineføring (4), Gå forran i line (3), dekk under marsj (2), innkalling (2), kryp (5), apportering (5), fritt hopp over hinder (4), fellesdekk med skudd (5).
 
KL.B:
Fri ved foten (4), innkalling med stå (4), fremmadsending (4), kryp (4), hals på kommando (2), fritt hopp over hinder (4), apportering av tung gjenstand (3), fellesdekk med skudd (4)
 
KL. A:
Fri ved foten (4), Innkalling med stå og dekk (4), fremmadsending (4), kryp (4), hals på kommando (2), fritt hopp over hinder (2), apportering av metallapport (2), apportering av tung gjenstand (3), stigeklatring (2), fellesdekk med skudd (3).
 
 
BUDFØRING:
Budføring er en øvelse hvor man sender hunden mellom hundefører og medhjelper. Øvelsen foregår som regel på lydighetsbanen, og avstanden mellom hundefører og medhjelper er 50 m i laveste klasse (D) og 100 m i nest laveste klasse ( C ). I klasse C avfyres det skudd midtveis. Budføring inngår sammen med Spor, Rundering eller Rapport i de 2 laveste klassene.
 
FELT:
Felt er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne gjenstander i skogen. I konkurranse er feltet et oppmerket, over-tråkket område på 50 x 50 m. Det er lagt ut 4 gjenstander i klasse A og 6 gjenstander i klasse B (hanske, lommebok el.) man ha 5 minutter på å finne 4 gjenstander. Hundefører sender hunden på søk etter gjenstander fra den ene ytterkanten av feltet. Når hunden finner en gjenstand skal den bringe (apportere) den inn til hundefører. Feltsøk inngår sammen med Spor, Rundering eller Rapport i de 2 høyeste klassene. Feltsøk er en fin mental aktivitet i hverdagen!
 
SPOR:
Å følge spor er helt naturlig for hunden. Når vi trener og konkurrerer i Spor ønsker vi at hunden skal finne og følge et menneske-spor gjennom varierende terreng og ulike retninger. Den skal kunne løse selvstendig eventuelle problemerunderveis og markere utlagte gjenstander (pinner). I laveste klasse (D) legger fører selv ut sporet. I de øvrige klassene er sporoppgaven ukjent for fører. Det er antallet pinner som hund og fører har med seg tilbake som er grunnlaget for poengberegningen. Den siste pinnen i sporet må finnes for å få bestått. Alder, lengde på sporet og søketid avhenger av hvilken klasse man starter i.
 
RUNDERING:
Rundering er en søksøvelsesom går ut på at hunden skal finne mennesker i skogen. I konkurranse går hundefører i midten (midt-linja) av et ca 100m bredt område og sender hunden ca 50m ut i terrenget på hver side for å søke etter mennesker (figuranter).
 
Hunden skal bruke nesa for å finne figurantene og ved hjelp av halsgiving eller bringkobbel fortelle hundefører at den har funnet en figurant. Det er antall figuranter som er funnet og hundens innsatsvilje og evne til samarbeid som gir grunnlaget for poengberegningen. Antall figuranter, lengde og søketid på runderingsløypa avhenger av hvilken klasse man starter i.
 
RAPPORT:
Rapport er en øvelse hvor man sender hunden mellom 2 hundeførere. Begge førerne går sammen med hunden til et bestemt sted i skogen (stasjon A), derfra tar den ene føreren med seg hunden og går videre til neste sted (stasjon B). Hunden sendes fra stasjon B tilbake til føreren på stasjon A. Når hunden har ankommet stasjon A og fått litt hvile,sendes den til føreren på stasjon B. Etter hvert som man kommer oppover i klassene forflytter fører på stasjon B seg videre innover i skogen, til stasjon C og stasjon D. Hunden sendes tilbake til stasjon A mellom hver forflytning. I klasse A springer hunden totalt 6100m (1100 + 1500 + 1500 + 2000). Rapport er øvelse som kan engasjere flere familiemedlemmer og er fin som kondisjonstrening i hverdagen.
 
TIPS OG RÅD FØR FØRSTE KONKURRANSE
 
Hvilke kriterier stilles til eier / hundefører for å starte på brukshundprøver?
 • Du må være medlem av Norsk kennel Klubb (NKK) og en klubb som er samarbeidende med NKK.
 • Du må ha betalt startkort til Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) for inneværende år.
 • Du må ha kjøpt en resultatbok der alle hundens resultater fra brukshundprøver skal føres inn. Denne boken kalles “Hundejournal” og fås kjøpt via nettbutikken til NBF.
 
Hvilke kriterier stilles til hundenfor at jeg skal kunne starte på brukshundprøver?
 • Hunden må være registrert i NKK eller register anerkjent av NKK.
 • Det betyr at alle renrasede hunder kan starte på brukshundprøver, nå også blandingshunder registrert i NOX-registeret.
 • Hunden må være ID-merket.
 • Hunden må være vaksinert.
 • Hunden må være fyllt 12 mnd.
 • Om hunden er over 18 mnd. Må den ha gjennomgått en eller annen form for mentaltest før dere kan starte, dette kan enten være en karaktertest, funksjonsanalyse, MH-test, ferdselsprøve eller tilsvarende.
Terminliste over disse testene finner du på NKKs hjemmesider: http://www.nkk.no
 
Hvor og når arrangeres brukshundprøver?
 • Alle hundeklubber som ønsker det kan arrangere brukshundprøver. En oversikt over alle brukshundprøver som arrangeres i løpet av året finner du på terminlista.
 
Hvordan melder jeg meg på til en brukshundprøve?
 • Du fyller ut og sender et påmeldingssjematil klubben som arrangerer den brukshundprøven du ønsker å starte på.
 • Påmeldingsfristen er 3 uker, du bør tenke på at enkelte klubber har litt treg postgang innad i klubben så vær tidlig ute med påmeldingen.
 
Får jeg en bekreftelse på påmeldingen min?
 • Klubben du har meldt deg på tilplikter å sende deg en skriftlig tilbakemeldingpå om du har kommet med eller ikke. Dette brevet bør komme i god tid før selve prøvedagen, men vær klar over at noen klubber er litt trege med akkurat dette. Brevet skal minimum inneholde oppmøtetid og sted - mange klubber velger også å informere litt om hvordan selve gjennomføringen vil skje, hvem som skal dømme osv.
 
Hvor finner jeg de forskjellige øvelsene?
 • Alle øvelser og gjennomføringen av disse står beskrevet i Regelverket (Peker til NKK’s sider; let deg frem til Brukshundprøver - Nordisk program).
 
Hvor mye koster det å starte på brukshundprøve og hvordan skal jeg betale?
 • Påmeldingsavgiften for brukshundprøver skal til enhver tid følge NKK’s anmeldelsavgift på itstilling. Den enkelte arrangørklubb kan ta en lavere avgift hvis de ønsker det. Påmeldingsavgiften står som regel på terminlisten.
 • Klubben skal foreta loddtrekning etter påmeldingsfristens utløpog umiddelbart sende deg en skriftlig beskjed om du er kommet med eller ikke. Sammen med dette brevet vil du få beskjed om hvordan du skal betale. Noen klubber ønsker at du betaler på forhånd og andre at du betaler ved fremøte.
 
Hva skal jeg ha med meg?
 • Vaksinasjonsattest
 • Hundejournal
 • Startkort
 • Event. Kvittering for innbetalt startkontingent.
 • Vann til hunden
 • Sele og sporline når du skal konkurrere i Spor.
 • Dekken, påvisningsline og bringkobbel (om du ikke har halsmelding) når du skal konkurrere i Rundering.
 
Hva bør jeg ha med meg?
 • Ekstra klær om du skulle bli våt, regntøy selv om det ser ut til at været blir bra.
 • Det er ikke sikkert du får parkert bilen i skyggen, det kan derfor være lurt å ha med noe du kan legge over bilen for å få skygge til hunden.
 • En ryggsekk eller en stol å sitte på mens du venter er veldig kjekt å ha.
 • Matpakke. Noen klubber har selvfølgelig salg av mat, men om du blir gående i skogen uten å komme tilbake til klubbhuset er det uansett kjekt med en liten matbit i bilen.
 
Hva skjer når man møter opp på selve stevnedagen?
 • Det første du skal gjøre er å ta med deg alle hundens papirer å ta kontakt med sekretariatet eller den som er ansvarlig for selve stevnet. Du skal levere Hundejournalen, vise fram vaksinasjonsattest, startkort og event. Kvittering for at du har betalt eller betalt kontant.
 • Som regel foregår trekning av startrekkefølgen direkte etter at alle deltagerne er kommet og har levert sine papirer.
 • Det er opp til hver enkelt arrangør å avgjøre i hvilken rekkefølge de ønsker å gjennomføre øvelsene (lydighet-fellesdekk-spor/rundering-bueføring). Det kan altså være store forskjeller på dette rundt omkring i klubbene. Samtidig med trekning av startrekkefølgen bruker stevneansvarlig å informere litt om hvordan de har tenkt at dagen skal gjennomføres.
 • Alle lydighetsøvelsene utenom fellesdekken blir gjennomført i den rekkefølgen de står oppført i regelverket.
 
Noen ekstra tips til den første konkurransen:
 • Les terminlista og ta deg tid til å overvære en konkurranse før du selv har planer om å konkurrere, da kan du se hvordan det hele foregår og du kan benytte anledningen til å spørre og grave. Dette lærer du utrolig mye av!
 • Vær forberedt på at “alt” kan skje! Det er ikke alltid at alt fungerer som det skal verken for deg, hunden eller for arrangøren. La deg ikke “vippe av pinnen” om noe uforutsett hender!
 
Vær forberedt på at det kan bli mye venting mellom øvelsene.
LYKKE TIL!